Average rating
Add to favourites
Click to subscribe

S 5906447

S 5906448

S 5906452

S 5906450

S 5906449

S 5906443

S 5906444

S 5906440

oooooaaa

as

S 5906434

S 5906451

zd

zf

zs

jk

ad

S 5906456

S 5906457

S 5914626

S 5914627

S 5914628

S 5914629

S 5906439

S 5906441

S 5906436

S 5906437

S 5906438

S 5906435 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ท่านนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในโครงการคลีนิคอัยการอาสาคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์) ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ผู้บริหาร สฝคป.

suwimol

นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร click mini

b9 bn 02a
b11 bn 02b
b12 bn 02c
b13 bn 02d
b15 bn 03b
b10 bn 03a

b16 bn 03c

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
bn05
ชุมชนต่างประเทศ

Visitors Counter Start At July 2008
8548228
TodayToday37
YesterdayYesterday129
This_WeekThis_Week331
This_MonthThis_Month331
All_DaysAll_Days8548228